Айран 0,7 л

Айран 0,7 л

Айран жуурат.

Курамы:

  • Нормага келтирилген сут,
  • Уютку.

Азыктык баалуулугу в 100 г:

  • белоктор – 2,8 г,
  • углеводдор – 3,8 г,
  • майлар – 2,5 г.

Энергетикалык баалуулугу - 53 ккал/100 г.

Сактоо мооноту: 12 кун.

+2 до +6о С га чейинки температурада сактоо керек.

Колому, л __________________________ 0,7
Тангактос тиби _______________________ Стекло
Тангактоо ичинде дана ботолко ____________ 6
Ондургон регион _________________ Кыргызстан