"Артезиан" суусу

"Артезиан" табигый ашкана суусу эң сонун даамдык сапаттарга ээ жана табигый жеңил минералдашкан, ошондуктан аны күн сайын ичүүгө сунуштоого мүмкүндүк берет.  

Чаңкоону эң сонун кандырат жана тамактын, чайдын, кофенин даамын жакшыртат.

Сиздерге газдалган да жана газдалбаган да сууларды сунуштайбыз, өзүңүз тандаңыз.

 

  • «Артезиан» газдалган суусу сыйымдуулугу 0,5,  1,0 жана 1,5 литр болгон ПЭТ-бөтөлкөлөргө куюлат.
  • Газдалбаган суу сыйымдуулугу 0,5,  1,0 жана 1,5 литр болгон ПЭТ-бөтөлкөлөргө куюлат.

Суунун минералдашуусу жана иондуук курамы

Минералдашуусу

Негизги иондук курамы (мг/дм3)

 

Аниондор

Катиондор

г/дм3

HCO3 –

SO4 –

Cl -

Ca ++

Mg ++

(Na + K)

0,3

137

29

10

43

7

10