Сары май

Сары май – ак майдан андагы сууну, сүт белокторун жана сүт кантын четтетүү менен алынган, тазаланган каймак май. Анда ак майга караганда суу кыйла эле аз, бул анын көп убакытка чейин сактоого мүмкүндүк берет.

Сары майдын негизги пайдалуу касиети анын адам организминде тамак сиңирүүнүн энергиясын жогорулаткандыгы болуп саналат. Ал боорго шлак жеткирбестен, тамак сиңирүүгө жардам берет. Репродукциялык системага, интеллектке жагымдуу таасир берип, нерв системасына, ошондой эле адамдын назик ткандарына да оң таасир тийгизет, ой жүгүртүү процессин, эске тутууну жакшыртат. Ал активдүү радикалдар менен күрөшөт, ал эми аны күн сайын колдонуу организмден токсиндер менен шлактарды алып чыгат! Мал майларын же кадимки ак майды аны менен алмаштырууга болот.    

Сары майды косметикалык максаттарда колдонууда да керемет күчкө ээ. Ал теринин майда тешикчелери аркылуу тез өткөндүктөн, териге жакшы сиңет. Тери алдындагы катмарлардагы жыйналган туз шлактарын жана токсиндерди эритет. Ошондуктан сары май пайдаланылган процедуралардан кийин тери назик, жылмакай жана жупжумшак болуп калганын байкоого болот.

Сары май айрыкча күздүн шамалдуу жана муздак күндөрүндө пайдалуу. Мурундун былжыр чели кургап калганда мурундун ичин сары май менен майлап койсо, инфекциядан жана суук тийип ооруп калуудан сактайт.

 

Сары майбул күндүн таза энергиясы!