Бышырылган накта сут

Бышырылган накта сут

Бышырылган накта сут. Стерилденген.

Курамы:

  • ынак сут,
  • туз-стабилизатор.

Азыктык баалуулугу 100 г продуктта:

  • белоктор – 1,8 г,
  • майлар – 3,2 г,
  • углеводдор – 4,7 г.

Энергетикалык баалуулугу 100 г продуктта: 58 Ккал.

Сактоо мөөнөтү 6 ай.

4° - 20° С температурада сактоо керек.