Главная ТМ «Элсут»

ТМ «Элсут»

 "ЭлСүт" таттуу быштакчалары нак быштактан жана каймактан даярдалган.

Бул - бардык үй-бүлө мүчөлөрү үчүн пайдалуу жана даамдуу десерт.

Ассортиментте 7 кошумча даам түрү бар:

  • Карамелдеги өрүк
  • Шоколад күкүмү менен ваниль даамдуу
  •  Мейиз кошулган ваниль даамдуу
  • Ваниль даамдуу
  • Шоколаддагы алча
  • Өрүк как менен
  • Карагат менен.

Ошондой эле майлуулугу төмөн 5% эки түрдүү таттуу быштактын түрү бар:

  • Малина менен
  • Бифидобактериялуу ваниль даамдуу.